Mitä vastaanotoillamme todella tapahtuu

Mitä meistä todella tuli isona, ja millainen erikoisalamme fysioterapiassa on? Minkälaisia asiakkaita meillä käy ja mitä eri tutkimusmenetelmiä meillä on heille käytössä?

Olemme molemmat samasta Helsingin Metropolia ammattikorkeakoulusta valmistuneita fysioterapeutteja, ja meillä on molemmilla pitkä työkokemus muiltakin aloilta kuin fysioterapeutin työstä. Jo opiskeluaikanamme kiinnostus naisten ja lantionpohjan terveyttä kohtaan heräsi ja erikoistumien pääsi käyntiin jo ennen fysioterapeuteiksi valmistumista. Sille tielle olemme jääneet ja meistä on tuntunut siltä, että kuljemme ammatillisesti meille täydellistä ja innostavaa tietä.

Kuvaamme tässä blogitekstissä vain omasta näkökulmastamme, meidän tavoistamme ja meidän mielestämme tärkeimmistä huomioitavista asioista asiakkaidemme parissa – emme edusta siis koko alaa emmekä voi ottaa kantaa, mikäli joku kollega toimii toisin. 

Äitiys- ja lantionpohjan fysioterapiaa voi pitää käytännössä lähes samana asiana – muttei kuitenkaan lainkaan. Esimerkiksi Pelvic Angelsin Sonja ottaa vastaan myös miesasiakkaita, jolloin pääsääntöisesti ‘äitiys’ ei ole se syy vastaanotolle hakeutumiseen. Tapaamme molemmat myös jatkuvasti enenevissä määrin vastaanotoillamme nuoria, synnyttämättömiä naisia, joille yhtä lailla pelkkä “äitiysfysioterapia” saattaisi olla luotaan karkoittava termi. Myös äitiysfysioterapia-asiakkailla on ehdottomasti lantionpohja ja siihen liittyviä vaivoja – miksemme siis puhu pelkästään lantionpohjan fysioterapiasta sen kattaen kaikki? Koska pelkkä perinteinen termi lantionpohjan fysioterapiasta tuntuu liian kapealta ajatellessamme äitiysasiakkaitamme, joilta tutkimme, hoidamme ja kuntoutamme ehdottomasti enemmänkin kuin pelkkää lantionpohjaa ja sen ympäröiviä rakenteita – siis koko ihmistä, raskauden ja synnytyksen tuomia muutoksia, kiputiloja ja toiminnallista kehoa päästä varpaisiin. Erikoisalamme on jatkuvasti kehittyvä, ja säännöllinen lisäkouluttautuminen ja ajan hermoilla pysyminen ovat aivan välttämättömiä.

Erikoisalastamme huolimatta olemme sitä mieltä, että meillä käy laajasti eri ikäisiä ja  -taustaisia asiakkaita erilaisten vaivojen kanssa. Hyvin yleisiä syitä hakeutua vastaanotolle ovat virtsankarkailu ja erilaiset lantionpohjan laskeumat, suorien vatsalihasten erkauma, kivut lantionpohjan alueella, yhdyntäkivut sekä tietenkin valveutuneet, omasta terveydestään kiinnostuneet tuoreet äidit, jotka “vain” haluavat selvittää vastaanotolla, missä mennään raskaudesta ja synnytyksestä palautumisen suhteen ja keskustella esimerkiksi turvallisesta liikunnan pariin palaamisesta. Tämänkaltaiset käynnit ovat aina sydäntä lämmittäviä, koska todella mitään suurempaa vaivaa ei tarvitse olla, ja ennaltaehkäisevä käynti voi säästää monelta käynniltä tulevaisuudessa, kun on tietoinen omasta kehostaan. 

Oli kyse sitten äitiys- tai lantionpohjan asiakkaastamme, alkaa käynti aina haastattelulla ja ennen kaikkea kuuntelemisella. Meillä on kattava ‘check list’ mielessämme, joita haluamme selvittää sekä historiasta että nykyhetkestä unohtamatta käynnin ja fysioterapian tavoitetta. Miksi henkilö on tullut vastaanotollemme? Mitä hän toivoo saavuttavansa tai saavansa tietää? Osa kysymyksistämme saattaa tuntua henkilökohtaiseltakin, ja niihin vastaaminen on luonnollisesti aina vapaaehtoista. Voimme kuitenkin auttaa parhaamme mukaan vain saadessamme tarvittavat taustatiedot, ja kaikelle kysymällemme on aina syy. Olemme kiinnostuneita niin aiemmista leikkauksista ja mahdollisista onnettomuuksista tai muista traumoista kuin kivuista, liikuntaharrastuksista ja voimavaroistakin. Lähdemme aivan eri tielle tavoitteiden ja ohjaamiemme harjoitteiden miettimisessä, mikäli vastaanotollamme on vartin pätkissä nukkuva kolmen pienen lapsen äiti, joka lähinnä haluaa pitää selkäkivut poissa, kuin jos vastaanotollemme tulee vaikkapa tavoitteellisesti luistelua harrastava nuori nainen yhdyntäkipujen vuoksi tai ammattiurheilija tai -näyttelijä, jolla on suuri motivaatio olla mahdollisimman pian elämänsä kunnossa. 

Seksuaalisuuteen liittyvät asiat kuuluvat myös osaksi hyvinvoivaa ihmistä ja parisuhdetta ja näistä teemoista nouseekin usein keskustelua vastaanotoillamme. Esimerkiksi yhdyntäkivut ja kuivat limakalvot ovat usein selvässä yhteydessä haluttomuuteen ja jopa parisuhteen hyvinvointiin, mutta yhtä lailla esimerkiksi virtsan-, ilman- tai ulosteenpidätysvaikeudet heijastuvat seksuaalisuuden puolelle. Moni voi jännittää tilanteita ja jopa vältellä niitä, ja yhtä lailla moni kokee lantionpohjan toimintahäiriöiden vaikuttavan koko kehonkuvaan ja ajatusmalliin itsestä seksuaalisena ihmisenä. Vastaavasti erittäin tyypillinen kommentti on kuntoutuksen edetessä, kehotietoisuuden lisääntyessä ja esimerkiksi yhdyntäkipujen vähentyessä ja/tai virtsankarkailun vähentyessä, että seksuaaliset tuntemukset ovat itse asiassa lisääntyneet aiempaa korkeammalle tasolle. Näissä tilanteissa muutosta on usein tapahtunut monella tasolla; tietoisuus oman kehon toiminnasta ja anatomiasta, tunne siitä, että hallitsee lantionpohjansa eikä toisinpäin, lisääntynyt verenkierto ja aineenvaihdunta lantionpohjan alueella harjoitteiden myötä sekä kyky oikea-aikaisesti jännittää ja rentouttaa lantionpohjan lihaksia lisäävät myös tuntemuksia seksin aikana. 

Haastattelussa selvinneiden tietojen perusteella saamme aavistuksen siitä, mitä lähdemme tutkimaan ja pohtimaan yhdessä asiakkaan kanssa, mutta tiettyjä tutkimuksia teemme lähes kaikille, ellei toisin toivota. Keskivartalon ja lantion hallinta, ryhdin tarkkailu ja rangan liikkuvuudet ovat esimerkkejä melko tavallisista testeistä, joita ensikäynnillä teemme. Mikäli tarve ja toive on lantionpohjan lihastoiminnan tarkempaan tutkimiseen, on käytössämme niin tarkka palpaatio sisätutkimuksen kautta kuin reaaliaikainen ultraäänikuvantaminen ja EMG-mittauksetkin. Keskustelemme vaihtoehdoista yhdessä ja päätämme sen mukaisesti, millä tutkimustavalla edetään. 

Tutkimuksen ja haastattelun yhteydessä saattaa tulla esille jotain manuaalista hoitoa tarvitsevaa, jonka saatamme samassa yhteydessä hoitaa – esimerkkinä vaikkapa kiristävä sektioarpi, joka saattaa häiritä laajalti keskivartalon toimintaa, mikäli arpea ei hoideta. 

Kuva: Sabrina Bqain

Usein käynnistämme jää jotain “kotitehtävääkin”, harjoitteita, jotka tukevat tavoitteen saavuttamisessa. Aiemmin mainittu kunnolla tehtävä haastattelu antaa osviittaa, ja esimerkit vartin pätkissä nukkuvasta äidistä ja ammattiurheilijasta ovat tilanteita, ettei one size fits all-tyyppiset ratkaisut ole pitkälle kantavia. Jollekin on realistista käyttää minuutti päivässä harjoitteisiin, toinen kysyy vielä useamman harjoitteen päätteksi “mitä muuta voisin vielä tehdä?”

Tunnistamme omat ammatilliset rajamme, emmekä ajattele pelastavamme koko maailmaa. Verkostoituminen muiden ammattilaisten kanssa on kullan arvoista, ja mielestämme jopa melko välttämätöntä, jotta ihmisestä kokonaisuudessaan saa “otettua kopin” – ohjaamme tarvittaessa asiakkaitamme esimerkiksi gynekologeille, osteopaateille, seksuaaliterapeuteille tai personal trainereille. Kiitos siis kaikille yhteistyötahoillemme! Kuulemme myös mielellämme lisää eri ammattilaisten taustoista ja erityisosaamisista, meille saa aina laittaa viestiä ja vaihtaa ajatuksia. 

“Kaikkein salaisimmat kysymyksesi ovat yleensä niitä kaikkein yleisimpiä “

Sara & Sonja

#pelvicangels #äidiltätyttärelle #lantionpohjanfysioterapia #äitiysfysioterapia #ammattikuvaus #unelmatyö

Kuvat: Sabrina Bqain

Like
1

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *