Fysioterapiapalvelumme naisille

Lantionpohjan fysioterapia

Sonja-Sara-fysioterapia-11-netti
Kuva: Sabrina Bqain

Lantionpohja on niin miehillä kuin naisillakin, ja lantionpohjan fysioterapiaa voi tarvita eri elämäntilanteissa, myös ilman raskauksia ja synnytyksiä. Lantionpohjan fysioterapiasta voi saada apua erilaisiin kiputiloihin lantion tai lantionpohjan alueella, laskeumiin, ummetukseen, virtsan-, ilman- tai ulosteenkarkailuun sekä esimerkiksi tarpeeseen käydä häiritsevän usein tai kiireellisesti vessassa, vaikkei itse karkailua välttämättä tapahdu.
Lantionpohjan fysioterapiassa ihminen kohdataan kokonaisuutena, ja missään nimessä pelkästään lantionpohjaan ei välttämättä keskitytä. Ihmisen hengitys, ryhti, keskivartalo ja koko lantion alueen hallinta vaikuttavat myös lantionpohjaan, ja toisin päin. Ikä ei ole este harjoittelulle, ja pidempäänkin esiintyneitä vaivoja pystytään usein auttamaan.

Lantionpohjan toimintahäiriöistä kärsivät kaikenikäiset. Vaivaa esiintyy erityisesti naisilla – naisen lantionpohjalle erityisiä vaatimuksia asettavat raskaus, synnytys sekä hormonaaliset muutokset. Toimintahäiriöitä ovat: virtsankarkailu, ulosteen- ja ilmankarkailu, virtsaamis- ja ulostamisvaikeus, yhdyntäkivut sekä laskeumat.

Lantionpohjan lihasten toimintaa arvioidaan fysioterapiassa haastattelemalla, ultraäänikuvantamisen avulla, EMG-mittarilla ja tarvittaessa asiakkaan luvalla lantionpohjan lihasten manuaalisella palpaatiolla. Asiaa lähestytään kokonaisvaltaisesti tutkaillen mm. arjen ja harrastuksen kuormitustekijöiden vaikutuksia lantionpohjaan, asentoa, hengitystä, liikkuvuutta ja kehonhallintaa tarkastellen.
Ohjattu harjoittelu auttaa sinua tiedostamaan lantionpohjan toimintaa paremmin, mikä motivoi harjoitteluun. Harjoittelu perustuu aina jokaiselle yksilöllisesti laadittuun hoitosuunnitelmaan, jonka etenemistä seurataan läpi hoitojakson.

Toimiva lantionpohja on tärkeä osa hyvinvoivaa kehoa. Hyvinvoiva lantionpohja on kivuton, mutta tunteva. Lihaksista löytyy kaikki perusvoimaelementit –voimaa, kestävyyttä ja nopeutta sekä rentoutumiskykyä. Lantionpohjan aktivoituessa sen supistuksen suunta on ylöspäin ja se pystyy reagoimaan siihen kohdistuviin paineisiin. Lantionpohjan kunnosta huolehtiminen kuuluu kaiken ikäisille läpi elämän.

Äitiysfysioterapia

Sonja-Sara-fysioterapia-12-netti
Kuva: Sabrina Bqain

Äitiysfysioterapia on ennaltaehkäisevää tai kuntouttavaa fysioterapiaa, jonka tavoitteena on edistää raskaana olevien ja synnyttäneiden naisten terveyttä ja hyvinvointia. Äitiysfysioterapiassa ohjaus, neuvonta ja kuntoutus pohjautuu tutkittuun tietoon ja vankkaan kliiniseen kokemukseen.
Äitiysfysioterapiassa keskitytään mm.seuraaviin asioihin:

  • raskausajan liikuntaan ja harjoitteluun
  • synnytyksestä palautumiseen
  • suorien vatsalihasten erkauman kuntoutukseen
  • äidin ergonomiaan vauva- ja pikkulapsiaikana
  • kivun hoitoon ja ennaltaehkäisyyn raskauden aikana tai synnytyksen jälkeen
  • sektio- ja episiotomia-arpien hoitoon
Raskauden aikana vatsalihaksia yhdistävä valkoinen jännesauma (linea alba) sekä vatsalihasten kalvot mukautuvat kasvavan kohdun paineeseen, jolloin vatsalihakset siirtyvät loitommaksi toisistaan – syntyy suorien vatsalihasten erkauma. Suorien vatsalihasten erkauma on normaali ilmiö raskaana olevilla. Erkaumaa saattaa esiintyä myös painonnousun ja rankan treenaamisen seurauksena. Venyessään jännesauman rakenne heikkenee ja se menettää jännitekykyään. Normaalitilassaan jännesauma on jäntevän tuntuinen kuin trampoliini ja leveydeltään noin 2 cm.

Ensimmäisten kuukausien aikana tapahtuu suurin osa spontaanista palautumisesta.
Kaikilla erkauma ei kuitenkaan palaudu spontaanisti, vaan vaatii kuntoutusta. Mikäli sinulla on erkauma, todennäköisesti tunnistat joitakin seuraavista oireista:
-vatsa pömpöttää edelleen vaikka synnytyksestä on jo kuukausi tai vuosia
-vatsa tuntuu keskilinjastaan pehmeältä ja syke saattaa tuntua/näkyä
–vatsalihasten käyttäminen ja harjoittaminen on vaikeaa
-lanneselän väsyminen ja kiputilat
-hengityksen rajoitukset
-lantionpohjan aktivoimisen hankaluus
-ryhdin muutokset

Kudostyyppi on tutkittu riskitekijä erkauman palautumiseen vaikuttavista tekijöistä. Lisäksi voidaan luetella seuraavia riskitekijöitä:
-isokokoinen lapsi
-monikkoraskaus
-synnyttäjän korkea ikä > 34 v
-runsas lapsivesi
-ylipaino
-useampi raskaus
-sektio
-raskaus- ja lapsivuodeajan liikunta: joko turhan paljon jännesaumaan painetta aiheuttavaa kuormitusta tai liikkumattomuus sekä lantionpohjan lihasten ja syvien lihasten harjoittelemattomuus.

Äitiysfysioterapiaan erikoistunut fysioterapeutti tutkii vatsalihasten tilanteen palpaatiolla, työntömitalla ja/tai ultraäänellä.
Samalla arvioidaan, mitkä muut seikat saattavat olla vaikuttamassa palautumiseen, kuten:
-arvet
-heikko lantionpohja
-ryhti ja kehon kuormitus
-kireydet ja liikerajoitukset
-hengitys
Erkauman kuntoutus alkaa monesti kehon tasapainotuksella käyttäen apuna manuaalisia tekniikoita ja harjoitteluun siirrytään, kun keho on sille vastaanottavainen. Jännesauman kuntoutuksessa seurataan jännesauman jännitekykyä ja rakenteen vahvistumista sekä kaventumista. Erkauman kuntoutukselle ei ole olemassa takarajaa – kuntoutus kannattaa vaikka erkauman muodostumisesta olisi kulunut vuosia!

Fysioterapeuttinen jälkitarkastus syntyi tarpeesta kattavaan ja toiminnalliseen jälkitarkastukseen synnytyksen jälkeen, ja se onkin saanut paljon kiitosta asiakkailta. Fysioterapeuttiseen jälkitarkastukseen voi tulla, vaikka ei olisi erityisempiä oireita.

Fysioterapeuttinen jälkitarkastuksessa arvioidaan synnytyksestä palautumista kokonaisvaltaisesti ja painottaen sinua askarruttavia seikkoja. Perusteellinen haastattelu, koko kehon tutkiminen, vatsan ja lantion alueen tutkiminen ulkoisesti, lantionpohjan toiminnallinen tutkimus sisätutkimuksella, ultraäänikuvantamisella tai EMG:llä sekä harjoitteiden ohjaus. Käynnillä tutkitaan ja tarvittaessa hoidetaan erilaisia arpia, kuten sektio- tai episiotomia-arvet.
Lisäksi keskustellaan mm. unesta, äitiyden haasteista, muuttuneesta kehosta ja liikunnasta synnytyksen jälkeen.

Fysioterapeuttinen jälkitarkastus

Fysioterapeuttinen jälkitarkastus syntyi tarpeesta kattavaan ja toiminnalliseen jälkitarkastukseen synnytyksen jälkeen, ja se onkin saanut paljon kiitosta asiakkailta. Fysioterapeuttiseen jälkitarkastukseen voi tulla, vaikka ei olisi erityisempiä oireita.

Fysioterapeuttisessa jälkitarkastuksessa arvioidaan synnytyksestä palautumista kokonaisvaltaisesti ja painottaen sinua askarruttavia seikkoja. Perusteellinen haastattelu, koko kehon tutkiminen, vatsan ja lantion alueen tutkiminen ulkoisesti, lantionpohjan toiminnallinen tutkimus sisätutkimuksella, ultraäänikuvantamisella tai EMG:llä sekä harjoitteiden ohjaus. Käynnillä tutkitaan ja tarvittaessa hoidetaan erilaisia arpia, kuten sektio- tai episiotomia-arvet.
Lisäksi keskustellaan mm. unesta, äitiyden haasteista, muuttuneesta kehosta ja liikunnasta synnytyksen jälkeen.