Raskauden keskeytyminen & seksuaalisuus

Olen kokenut abortin. Abortti ei ehkä sovi kuvaan, minkä olet minusta ehkäisytietoisena naisten terveyden ammattilaisena saanut. Niinpä. Häpesin niin paljon. Pelkäsin niin paljon. Surin niin paljon. Ja samalla olin todella helpottunut. Elämääni ei silloin voinut vastuulleen ottaa pientä ihmistä. Kiitän itseäni vastuullisesta päätöksestä. Koin raskauden voimakkaasti. Kehoni oli käynnistynyt täysin palkein kasvattamaan uutta elämää, tunsin sen täyttävän lantioni, mieleni oli pehmeä ja kehoni tyytyväinen. 

Vaikka keskeytyspäätös oli oma ja ainut vaihtoehtoni, niin se oli fyysinen ja psyykkinen kriisi. Kehostani riistettiin jotain, jota se oli urheasti alkanut kantaa sisällään. Nämä kaikki tunteet, vaikka raskauteni keskeytettiin jo hyvin varhaisilla viikoilla. 

Kaiken tämän häpeän tunteen keskellä minut kohdattiin ammattilaisten ja ystävien taholta arvokkaasti ja lämpimän sylin kera. Ihmissuhteessani kokemuksen kanssa olin yksin ja se on jäänyt harmittamaan paljon, ehkä siksi juuri asia palaa mieleeni uudestaan. Siispä sen mitä olisi ehdottomasti pitänyt tehdä toisin, oli se että meidän olisi pitänyt saattaa tämä lyhyt tarina yhdessä loppuun.

Raskauden keskeytymiskokemus on herkkä ja sitä se saa ollakin. Kunhan sen kanssa ei tarvitsisi kenenkään tuntea häpeää tai epäonnistumisen tunteita.. 

Tein seksuaalineuvoja koulutuksen lopputyön aiheesta Raskauden keskeytyminen ja seksuaalisuus. Lopputyöni ammensi tarpeensa asiakastyöstäni. Käytännönläheisenä ihmisenä halusin lähestyä asiaa ihmisten aitojen kokemusten kautta haastattelututkimuksella.Työssäni raskauden keskeytymisellä tarkoitin spontaania tai suunniteltua keskeytymistä. Seksuaalisuudella sitä mitä olemme ja seksillä sitä mitä teemme.  

Sain yhdeksän upeaa vastausta. Vastaajista kahdeksan oli naisia ja yksi mies. Vastaajista kaksi olin kokenut suunnitellun keskeytyksen, kaksi varhaisen keskenmenon ja neljä myöhäisen keskenmenon ja yksi suunnitellun keskeytyksen sekä varhaisen keskenmenon. 

Haastattelun tavoitteena oli kartoittaa raskauden keskeytyksen vaikutuksia seksuaaliseen käyttäytymiseen, koettuun haluun ja nautintoon sekä ihmissuhteeseen/suhteisiin. Lisäksi kartoitettiin saadun ja koetun tuen tarvetta seksuaalisuuteen liittyvissä kysymyksissä. 

Raskauden keskeytyminen ei itsessään vaikuta fyysisesti seksuaalisuuteen eikä hedelmällisyyyteen, mikäli komplikaatioilta on vältytty, mutta psyykkisesti keskeytymisellä voi olla suurikin merkitys seksuaaliseen haluun ja koettuun nautintoon. 

Referoin työtäni lyhyesti seuraaviin kappaleisiin. 

Seksuaalinen halu ja nautinto

Parit kokivat haastattelun perusteella lyhytkestoista haluttomuutta, yhdessä tapauksessa haluttomuus oli pitkäkestoista. Kahdessa tapauksessa koettiin seksuaalisessa halussa positiivisia muutoksia seksuaalisena rentoutumisena ja halujen lisääntymisenä. 

“..se jossain määrin muuttuikin vapautuneemmaksi koska emme enää uskoneet raskauteen. Väkisin yrittäminen jäi pois, jalat kohti kattoa ja vastaavat rutiinit heti yhdynnän jälkeen jäivät pois. Seksistä tuli seksiä ja lopputuloksena oli raskaus ilman keinohedelmöitystä pian keskenmenon jälkeen.”

“Keskenmenojen jälkeen sitä halusi pitää taukoa seksistä keskenmenokipujen, vuodon ja henkisen kolauksen vuoksi. Sen jälkeen halukkuus oli ehkä hetken aikaa normaalia vähäisempää. Tyytyväisyys seksuaalielämään laski myös jonkin verran. Ajan myötä tilanne parani taas.”

“Vaikutti pariksi kuukaudeksi täytenä haluttomuudella minun puoltani.. Mihinkään muuhunkaan ei ollut kyllä kiinnostusta pitkään aikaan. Se vaikutti keho kuvaan, itsetuntoon, kuvaan itsestä (epäonnistuneena) naisena ja lisäsi yleisesti fyysisistä jännitystä lantion alueella.. Onneksi ajan kanssa tämä helpottui.”

“Levätkää ensin ja sitten viettäkää aikaa pussaillen (sextaillen) takkatulen ääressä ja nauttikaa toinen tosistanne. Eli tämä keskustelu seksuaalisesta rentoutumisesta oli äärimmäisen tärkeä ja laukaisi sen vuosien jännityksen mikä välillämme oli.”

Seksuaalinen käyttäytyminen

Seksuaalinen käyttäytyminen ei juuri muuttunut. Minkäänlaista riskikäyttäytymistä ei noussut esiin lainkaan. Ennemmin ehkäisyä tehostettiin, jos vastaaja oli kokenut suunnitellun keskeytymisen.

..olen edelleen todella pelokas siitä, että olen taas uudestaan raskaana. Tutkin “oireita” enemmän ja olen vieläkin tarkempi ehkäisyn kanssa.”

Pelkoa yhdyntäseksiä kohtaan mainitsi kaksi vastaajista uuden keskenmenon pelossa. 

“Tietysti jälkeenpäin mietin kauhuissani, että olenko seksin tai orgasmin takia aiheuttanut keskenmenot ja että olisi pitänyt olla varovaisempi. Näin ollen toisen raskauden kohdalla osasin jo etukäteen ns.hieman pelätä seksiä ja nimenomaan orgasmeja.”

Ihmisuhde ja koettu tuen tarve

Viisi vastaajista koki etäisyyttä kumppaniin keskeytymiskokemuksen vuoksi. Kaksi heistä koki lisäksi yksinjätetyksi tuloa sekä henkisesti että fyysisesti suhteessaan. Yksi vastaajista kertoo ihmissuhteen päätyneen eroon tapahtuneen takia.

Keskustelutukea läpikäydyn kokemuksen kanssa pitäisivät tärkeänä osana toipumista yksimielisesti kaikki. Neljä vastaajista hakeutui keskusteluavun pariin kokemuksen läpikäymiseksi. Apua haettiin psykoterapiasta, seksuaalineuvonnasta tai -terapiasta. 

Kokemuksen läpikäyntiä pidettiin erityisen tärkeänä yhdessä kumppanin kanssa, jos vastaaja eli ihmissuhteessa. Kokemuksen läpikäymisellä haluttiin ennaltaehkäistä kokemuksen vaikutuksia ihmissuhteeseen ja koettuun seksuaaliseen nautintoon ja haluun.

Raskauden keskeytyminen on usein henkisesti raskasta. Myös toisaalta helpotuksen tunnetta ei-toivotun raskauden keskeytyksestä on lupa tuntea. 

Keskeytymisen kokeneen olisi hyvä tietää, että asiasta on lupa puhua ja, että apua on saatavilla. 

Käsittelyä kaipaavat kokemukset eivät mielessä helposti vanhene, eikä niiden käsittely ole koskaan liian myöhäistä. Joskus kokemuksen käsittely ei ole ollut mahdollista tapahtuman aikoihin ja se on voinut olla ainoa tarjolla oleva selviytymiskeino. 

Kiitos jokaiselle kokemuksensa jakaneelle 

Kiitos sinulle, joka luit 

Skål minulle, että voin pian tituleerata itseäni seksuaalineuvojaksi 

Kaikkein salaisimmat kysymyksesi ovat yleensä niitä kaikkein yleisimpiä” 

Pelvic Angels 

Sara

Like
4

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *